Kancelaria stosuje trzy sposoby rozliczeń za świadczone usługi, w zależności od potrzeb klienta oraz rodzaju zleconych spraw.

  • Wynagrodzenie godzinowe, stosowane w sprawach klientów indywidualnych niezwiązanych z kancelarią umową stałej obsługi prawnej.
    Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od czasu poświęconego na przeprowadzenie zlecenia, ustalana indywidualnie z każdym Klientem i zależy od rodzaju sprawy.
  • Wynagrodzenie ryczałtowe, dotyczy spraw, w których wysokość wynagrodzenia jest ustalana z góry, w przypadku gdy można określić długość ich trwania i przewidywany nakład pracy. Szczegółowa wysokość wynagrodzenia ustalana jest po zapoznaniu się ze szczegółami konkretnej sprawy.
  • Stała obsługa prawna, wynagrodzenie ustalane jest w formie ryczałtu miesięcznego. Wynagrodzenie ustalane jest w umowie o stałą współpracę
    z podmiotami gospodarczymi.

Copyright ©2016 Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Gadomskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie:

Outdoor 3D Producent Reklamy